Revistas

Desde os seguintes enlaces podes acceder aos sumarios das revistas que se reciben na biblioteca así como a outras revistas dixitais dispoñibles na rede.

Luzes
Biblos: Club de lectores

In-fan-cia
In-fan-cia en Europa 

Perfiles

Aetel 
Gaceta Audio
Imagen diagnóstica
Labor dental
Rol. Revista de enfermería