TIC's

http://list.ly/
Aplicación gratuita para PC e dispositivos móbiles que nos permite facer listas de recursos en liña e de xeito colaborativo.

https://studio.aurasma.com/login
Aplicación gratuita de realidade aumentada, dispoñible para PC e dispositivos móbiles. Permite conectar imaxes con vídeos (auras) de xeito que apuntando coa cámara do dispositivo móvil a unha imaxe se activa automaticamente un vídeo asociado á mesma.

https://www.mindmeister.com/es

Mindmeister, é unha aplicación gratuita dispoñible para PC e dispositivos móbiles que nos permite facer mapas mentais moi atractivos e dinámicos.Aplicación gratuita dispoñible para PC, IOS e Android que permite crear contidos interactivos e visualmenet moi atractivos en formato cartel.