Rematando un curso un máis... andivemos a voltas... cos "Tempos para contar"

Sempre hai Tempos para contar... Sempre hai xente coa que contar!!! Grazas mil a o noso grupo de voluntarias e voluntarios. Virán tempos nos que volver a contar cara a cara...