Na procura de dereitos: deféndeos ao teu propio son!

 Pechamos o trimestre cunha exposición na defensa dos dereitos humanos. Cada persoa é quen de defendelos ao seu son pero... é urxente seguir na loita!